Θλαστικά τραύματα προσώπου, κορμού και άκρων

•    Τα θλαστικά τραύματα είναι συνήθως απόρροια τροχαίων ατυχημάτων, εργατικών ατυχημάτων ή χειρουργικών εκτομών όγκων ή άλλων δερματικών βλαβών.
•    Χαρακτηρίζονται από τη λύση της συνέχειας του δέρματος
•    Αυτά πολλες φορές αφορούν δερματικά, αγγειακά, νευρικά, τενόντια ή ακόμα και οστικά ελλείμματα.
•    Ο Πλαστικός Χειρουργός καλείται να αποκαταστήσει όλες αυτές τις βλάβες μόνος του ή σε συνεργασία με ορθοπεδικό ή αγγειοχειρουργό.
•    Η άριστη γνώση της ανατομίας της περιοχής και η δυνατότητα εκτέλεσης σύνθετων επεμβάσεων, αποτελούν τον απαραίτητο συνδυασμό για την επίτευξη του βέλτιστου επανορθωτικού αποτελέσματος.
•    Ευγενείς ιστοί, όπως αγγεία, νεύρα, τένοντες και οστά θα πρέπει να καλυφθούν με δερματικούς κρημνούς για να μην καταστραφούν.
•    Μια άριστη οστεοσύνθεση ενός δύσκολου κατάγματος, μια λειτουργική αποκατάσταση τενόντων, ή μια επαναγγείωση ενός άκρου θα ήταν αν αυτά δεν καλυφθούν από καλά αγγειούμενο ιστό, όπως εναν αιματούμενο κρημνό.
•    Τα τραύματα του προσώπου αποτελούν τραύματα ιδιαίτερης αισθητικής και λειτουργικής σημασίας λόγω της ανατομικής τους θέσης και της πιθανής συμμετοχής των υποκείμενων ιστών. Η άμεση αντιμετώπιση των θλαστικών τραυμάτων του προσώπου προσφέρει ταχύτερη επούλωση του τραύματος και καλύτερη ποιότητα μετεγχειρητικής ουλής.
•    Ο ρόλος του Πλαστικού Χειρουργού στα τραύματα αυτά επομένως είναι καθοριστικός και απαραίτητος. Αντιμετώπιση τέτοιων τραυμάτων χωρίς την κύρια συμμετοχή του πλαστικού χειρουργού συχνά οδηγεί στην αποτυχία της αποκατάστασης και αναπηρία ή παρατεταμένη ταλαιπωρία του ασθενούς με επακόλουθα, χρόνια έλκη και ποικίλες δυσλειτουργίες.
•    Η χρήση τεχνικών ακριβείας, λεπτών εργαλείων, κατάλληλων ραμμάτων, σωστών μετεγχειρητικων οδηγιων, η αφαιρεση των ραμματων στον κατάλληλο χρόνο, η περιποίηση του τραύματος, αλλα και η στενή παρακολούθηση του ασθενούς αποτελούν τους σημαντικότερους παράγοντες για το επιτυχές αισθητικό μετεγχειρητικό αποτελέσμα.